Hairy Hero

Mesiac November sa nám začal a spolu s ním aj obdobie, ktoré je vo svete známe ako Movember.

Tento názov je odvodený od spojenia dvoch anglických slov –  MOustache (angl. fúzy) a mesiaca NoVEMBER. Rovnomenný názov nesie globálna charitatívna organizácia ako aj každoročná aktivita, ktorej účelom je zvyšovanie povedomia o zákerných ochoreniach u mužov a má taktiež inšpirovať mužov, aby sa lepšie starali o svoje zdravie a nepodceňovali prevenciu. 

Muži si na znak solidarity a podpory nechávajú narásť fúzy a podľa nepísaných pravidiel to funguje nasledovne:

  1. na začiatku mesiaca si upravíte fúzy a bradu
  2. počas celého mesiaca sa o ňu staráte a udržujete ju čistú podobne ako vy sa staráte o svoje zdravie po celý rok

Pivo je naše poslanie a máme tú zodpovednosť pripojiť sa k tejto iniciatíve, keďže sa to týka aj nás.

"Toto pivo zachraňuje vajcia. Možno cudzie, možno tvoje."

V duchu tejto myšlienky sme vytvorili pivo, ktorým chceme propagovať osvetu prevencie a súdržnosti medzi mužmi, a zároveň kúpou tohto piva podporiť aktivity organizácie, ktorá sa tomu naplno venuje.
 
Spojili sme sa so združením NIE RAKOVINE, o.z., ktoré sa dlhodobo venuje podpore prevencie a včasnej diagnostike u mužov. Zároveň pomáha onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie liečby. Celú túto inciatívu nám pomáha zastrešiť Slovenská urologická spoločnosť (SUS) ako najvyššia inštancia v tejto oblasti na Slovensku.
Hairy Hero Remeselné pivo
Hairy Hero | Movember Edition 2021

Navarili sme pivo s názvom Hairy Hero v štýle American Pale Ale a nachmelili ho mixom amerických chmeľov – Columbus, Cascade, Simcoe a Ekuanot. Dizajn obalu vytvorilo štúdio Dve Lamy (ďakujeme za pomoc :-)) a na obale umiestnili najlegendárnejšie fúzy v slovenskej galaxii, ktoré každý pozná, a zároveň sú skvelým virálnym prvkom. Hlavným posolstvom tohto piva je upriamiť pozornosť na problém s nedostatočnou prevenciou u mužov, ktorej následok je rastúci výskyt rakoviny rôznych druhov v čoraz mladšom veku. 

Pivo sme navarili ako chariratívne, čiže zisk z jeho predaja ide priamo na účet združenia Nie Rakovine, o.z..

Cena je symbolicky stanovená na 3 € s DPH, kde po očistení od dane a výrobných nákladov ide zisk z každého predaného kusu ako dar na účet združenia. Aj týmto spôsobom vieš podporiť  dobrú vec a popritom si vychutnať skvelé pivo za odmenu.

Nechaj sa oholiť a urobíme ti pivné fúzy!

Do tejto iniciatívy sme zapojili aj profesiu a komunitu ľudí, pre ktorú sú fúzy charakteristickým symbolom, a zároveň sú to ľudia, ktorých je ich práca životné poslanie a radi sa im zveríte do rúk – áno, sú to barberi !

Dali sme si tú námahu osloviť čo najviac barberov po celom Slovensku, aby sa k nám pridali a dali najavo, že aj im záleží, aby ich klienti boli zdraví a starali sa o svoje zdravie tak ako o svoje fúzy. V nižšie uvedenom zozname / mape nájdete prevádzky, kde si po oholení či ostrihaní zakúpiť pivo a tým priamo podporiť túto iniciatívu.

Šírte túto osvetu ďalej v okruhu rodiny, priateľov a známych aj prostredníctvom sociálnych sietí. Urob si fotku s pivnými fúzmi a označ, že aj ty si #hairyhero!