Pivovar

Mesto Bardejov je veľmi bohaté na históriu a výroba piva má v nej svoje významné zastúpenie. Od stredoveku až do medzivojnového obdobia minulého storočia sa tu varilo pivo. Odvtedy tu bolo ticho.

Pivovar BERHET Bardejov
Počas festivalov a výstav v rámci V4 sme prioritne hľadali nových partnerov, ktorí by nám pomohli s expanziou mimo Slovenska. V roku 2019 sme otvorili pobočku v Poľsku, v roku 2020 uzatvorili dohodu o partnerstve pre český trh.

Vzhľadom na to, že prioritou je domáci slovenský trh, sme v roku 2020 uzavreli strategické partnerstvo s majiteľom pivovaru v Kolačkove o trvalom nájme a správy nad pivovarom.

Obnoviť stratené
je vždy veľkou výzvou

Výstavba pivovaru je najmä z finančného hľadiska obrovské sústo. V našich začiatkoch sme jeho absenciu nahradili “kočovným” spôsobom varenia piva v iných pivovaroch. Zamerali sme sa viac na budovanie identity, portfólia pív, a pritom hľadať financie na dosiahnutie cieľa - vybudovanie vlastného pivovaru.
Naše začiatky siahajú k januáru 2017, keď sme sa spojili s tým, že vyskúšame urobiť skúšobnú várku piva. Miloš - fanatik do piva a certifikovaný sládok; Jozef - skúsený z oblasti obchodu a marketingu. Na základe spätnej väzby od ľudí sme vyhodnotili, že to potiahneme ďalej až sme sa rozhodli pre oficiálne založenie firmy v apríli 2017.
Začali sme ako kočovný pivovar - prenajímali sme si priestor v iných pivovaroch, kde sme si varili vlastné pivo. V začiatkoch je to ekonomicky najefektívnejšia forma, avšak skôr či neskôr sme narazili na technologické či výrobné limity.

Chceli sme vyskúšať nové postupy či technologické zariadenia, ku ktorým by sme sa na Slovensku nedostali, preto sme časť výroby presunuli do pivovaru s lepším technologickým vybavením. Lokalitne blízko Bardejova, avšak daný pivovar bol mimo SR - v Poľsku. Vtedy sme prijali rozhodnutie expandovať, a zároveň intenzívnejšie riešiť financie na vlastný pivovar.

Robíme čo nás baví, a zároveň chceme pomôcť regiónu a ľuďom, ktorí v ňom žijú.

Za tú dobu sme navarili stovky hektolitrov piva, najazdili sme tisíce kilometrov, navštívili sme desiatky festivalov a výstav v rámci Európy či začali podporovať oblasti, ktoré sú pre nás a našu spoločnosť dôležité. Každá pochvala či kritika je pre nás impulzom, aby sa sme sa naďalej zlepšovali a posúvali vpred. Za to Vám ďakujeme!

Pite z neho všetci. Toto je BERHET.